-

บริษัท ภรณ์เสวย เชียงใหม่ฟู้ดส์ จำกัด (เชียงใหม่)


สินค้าที่รับผลิต : ข้าวซอยกึ่งสำเร็จรูปและอาหารกึ่งสำเร็จรูป

  • ที่อยู่ : 169/1 หมู่ที่ 7 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
  • เบอร์โทร : 089-4295296
  • อีเมล : jarurod.tom@gmail.com