ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต

บริษัท ไอ.จี.แมนเนจเมนท์ จำกัด


สินค้าที่รับผลิต : กาแฟ คั่ว-บด

  • ที่อยู่ : 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 25 ถนนวิภาวดี-รังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • เบอร์โทร : 02 272 0800
  • อีเมล : contact@suzuki-coffee.com