ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด (เชียงใหม่)


สินค้าที่รับผลิต : อาหารเสริม

  • ที่อยู่ : 189 ม.4 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
  • เบอร์โทร : 093-4649222, 092-7475888
  • อีเมล : natthasruang@gmail.com