ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

บริษัท บิวตี้ คอสเมต จำกัด (พิษณุโลก)


สินค้าที่รับผลิต : ผลิตครีม ผลิตเครื่องสำอาง และอาหารเสริม

  • ที่อยู่ : เลขที่ 27/3 หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
  • เบอร์โทร : 098 694 2492, 055 004561
  • อีเมล : sales@beautycosmet.com, admin@beautycosmet.com