ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต

บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด


สินค้าที่รับผลิต : อาหารเสริม เครื่องสำอาง และสารสกัดจากสมุนไพร

  • ที่อยู่ : 76/60, 76/62, 76/64 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
  • เบอร์โทร : 02-521-7888-9
  • อีเมล : info@kovic.com