ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

บริษัท เอส.พี.ซี.สแน็ต ฟู๊ดส์ จำกัด (สงขลา)


สินค้าที่รับผลิต : ขนมอบกรอบจากธัญพืช

  • ที่อยู่ : 61 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา
  • เบอร์โทร : 074 212 542
  • อีเมล : -