ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

โรงงานผลิตน้ำดื่มไผ่งาม (อุบลราชธานี)


สินค้าที่รับผลิต : น้ำดื่ม

  • ที่อยู่ : ตำบล ตะบ่าย อำเภอ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250
  • เบอร์โทร : 094 273 9898
  • อีเมล : phaingarmwater@gmail.com