ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

บริษัท ซีอีโอ แฟ็คตอรี่ จำกัด (สงขลา)


สินค้าที่รับผลิต : เครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

  • ที่อยู่ : 88 ถนนเชื่อมมิตร ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
  • เบอร์โทร : 084 300 5516
  • อีเมล : ceobrand.thailand@gmail.com