ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

บริษัท ภัคร์ฑิลา ไทย เฮอร์เบิล จำกัด (ลำปาง)


สินค้าที่รับผลิต : สมุนไพรชนิดผง, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชนิดแคปซูล, ชาสมุนไพร ชาผลไม้ ชาดอกไม้, พืช ผัก ผลไม้อบแห้ง และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท

  • ที่อยู่ : เลขที่ 116 ตำบล น้ำโจ้ อำเภอ แม่ทะ ลำปาง 52150
  • เบอร์โทร : 095 676 3941
  • อีเมล : phaktila36@gmail.com