ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

บริษัท นราห์ อินดัสตรี จำกัด (เชียงใหม่)


สินค้าที่รับผลิต : ชา กาแฟ สมุนไพรและอาหารเสริม

  • ที่อยู่ : 361 สาย 2 ซอย 7, ตำบล ห้วยทราย อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180
  • เบอร์โทร : 091-441-9265, 064-469-8242, 090-956-5639
  • อีเมล : narahindustry@gmail.com