ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

บริษัท ไซเอนซ์ วิสดอม จำกัด (ระยอง)


สินค้าที่รับผลิต : น้ำมันหอมระเหย น้ำหอม

  • ที่อยู่ : 7/162, นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง, หมู่4, ซอย 5, ซอย สารสิน ตำบล มาบยางพร อำเภอปลวกแดง ระยอง 21140
  • เบอร์โทร : 082 098 1677
  • อีเมล : sales@sciwisdom.com