ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

บริษัท ฟ้าเปิด OEM จำกัด (กาฬสินธุ์)


สินค้าที่รับผลิต : อาหารกระป๋อง น้ำปลาร้า และขนมจีนอบแห้ง

  • ที่อยู่ : 36/8 ถ.พรรณา ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
  • เบอร์โทร : 096 356 2929
  • อีเมล : ceo@farperdpem.com