-

บริษัท ไฮไลฟ์ โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัด (เชียงใหม่)


สินค้าที่รับผลิต : ผลไม้และผักแปรรูป

  • ที่อยู่ : 1/106 หมู่ 5 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
  • เบอร์โทร : 061-2972888
  • อีเมล : hgf@hylife.co.th