ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

เครื่องบดสมุนไพร


ความสามารถ

อัตาการผลิต 5 กก. ต่อ ชม.