ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

เครื่องตัดอเนกประสงค์(Flatbad)


ความสามารถ

-