ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

เครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ


ความสามารถ

พื้นที่การพิมพ์งานภายในเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลม 20 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร ขนาดรูหัวฉีด 0.35 มิลลิเมตร (หัวฉีดสามารถเปลี่ยนขนาดและถอดออกมาทำความสะอาดได้) ตัวเครื่องเป็นระบบปิด ที่มีฝาครอบตัวเครื่อง เพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมภายนอก มีพัดลมเป่างาน 3 ตัว ช่วยให้พลาสติกเย็นตัวได้ทัน ทำให้งานไม่เสียรูป ความละเอียดสูงสุดที่พิมพ์งานต่อชั้น 0.1 มิลลิเมตร ความเร็วเฉลี่ยในการพิมพ์งาน 60 มิลลิเมตร/วินาที