ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

เครื่องปิดฝากระป๋อง


ความสามารถ

เครื่องปิดฝากระป๋อง แบบกึ่งอัตโนมัติ ใช้ปิดผนึกฝากระป๋องแบบตะเข็บสองชั้น