ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

เครื่องคัดเมล็ด


ความสามารถ

อัตราการผลิต 100 กก. ต่อ ชม.