ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

เครื่องพิมพ์ INKJET บนผิววัสดุ


ความสามารถ

อัตราการผลิต 10-(4)มิลลิเมตรต่อวินาที