ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

เครื่องกลั่นระเหยแบบหมุนภายใต้สูญญากาศ (Rotary Evaporator)


ความสามารถ

ใช้ระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวโดยการกลั่น เพื่อให้ได้สารที่ต้องการ ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น โดยตัวทำละลายจะถูกแยกออกจากสารที่ต้องการจากการให้ความร้อนและเนื่องจากระบบสุญญากาศทำให้สามารถใช้อุณหภูมิต่ำในการระเหยเพื่อให้ตัวทำละลายที่ผสมอยู่เกิดเป็นไอได้ดีขึ้น ปริมาตรขวดหมุน 5 ลิตร ความเร็วรอบการหมุน 0-200 rpm/นาที ปริมาณตัวอย่างที่ได้ขึ้นอยู่กับกับวัตถุดิบ