ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

เครื่องพิมพ์ฉลากอัตโนมัติ


ความสามารถ

ความเร็วในการพิมพ์ 4 นิ้ว ต่อวินาที พื้นที่การพิมพ์ กว้าง 8 นิ้ว ยาว 200 นิ้ว