ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

Pilot Scale Injection Machine


ความสามารถ

เครื่องฉีดพลาสติก ขนาด 80 ตัน, 150 ตัน บริการช่วยทดลองผลิต ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานทดสอบให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป