ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย


ความสามารถ

ขนาด 1 กิโลกรัม/ชม. ใช้ไฟฟ้า 380 โวลท์ 5 KW.