ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย


ความสามารถ

-แปรรูปวัตถุดิบที่เป็นของเหลวให้เป็นผง โดยการฉีดฝอยของเหลวให้กระจายในถังลมร้อน ระเหยน้ำได้ 5ลิตรต่อชั่วโมง