ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

เครื่องพิมพ์ฉลากสีแบบม้วน


ความสามารถ

-ความละเอียด 1200 x 1200 dpi. -ความเร็วในการพิมพ์ 50-200 มม./วินาที