ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

เครื่องคั้นน้ำผลไม้แบบสกรู


ความสามารถ

ขนาด 50 ลิตร/ชม.