ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

เครื่องพิมพ์ 3D


ความสามารถ

ความเร็วในการสร้าง20มม./ชม.