ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

เครื่องซีลไนโตรเจน


ความสามารถ

เครื่องซีลแนวนอน ใ่ส่ไนโตรเจน เป็นเครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ประเภทถุง และเพื่อช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารทอด ของแห้ง