ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

เครื่องปิดฝากระป๋อง


ความสามารถ

ความเร็วในการปิดฝา 10-20 ชิ้น/นาที