ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

เครื่องปิดฝากระป๋อง


ความสามารถ

ปิดเป็นรอยตะเข็บ 3-5 กระป๋องต่อนาที