ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

เครื่องคัดแยกคุณภาพน้ำหนักเมล็ดพันธุ์


ความสามารถ

อัตราการผลิต 100 กก. ต่อ ชม.