ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

เครื่องสกัดสมุนไพร (Hi-Speed Extractor Model HX-10E/DS)


ความสามารถ

เครื่องสกัดด่วนเป็นเครื่องสกัดที่ใช้น้ำที่มีอุณหภูมิและความดันสูง ไหลชะผ่านวัตถุดิบที่บดย่อยทำให้ได้น้ำสกัดในเวลารวดเร็วกว่าถังต้มสกัดทั่วไปประมาณ 6-12 เท่า และได้น้ำสกัดที่มีตัวยาจำนวนมาก คงเหลือแต่กากที่เจือจาง