ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เครื่องรีดดินสูญญากาศ


ความสามารถ

สามารถรีดอากาศออกจากดิน เพื่อรีดให้ดินมีลักษณะรูปทรงที่ต้องการและลดการสูญเสียที่เกิดจากการแตกร้าวของเนื้อดิน การนำดินมารีดเครื่องรีดดิน ดินต้องมีความชื้นร้อยละ 25-40 เพื่อทำการเอาอากาศในเนื้อดินออกง่ายและลดการสูญเสียของวัตถุดิบ