ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

เครื่องหั่นสมุนไพร


ความสามารถ

60 กิโลกรัมต่อชั่วโมง