ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

บริการของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


บริการเชื่อมโยงธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่าย - บริการเครื่องจักรกลาง - บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบบรรจุภัณฑื ตราสินค้า - บริการสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน ดีพร้อมเปย์