ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

เครื่องตัดอเนกประสงค์


ความสามารถ

ใช้ตัดเอนกประสงค์