ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ


ให้บริการบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ เช่น กระป๋อง PET ฝาอลูมิเนียม , ถุงฝอยล์ , ถุงไนลอนหรือถุงสูญญากาศ , ถุงเพาซ์รีทอร์ทหรือถุงทนความร้อน , ขวดแก้ว , จำนวน 40 ชิ้น/กิจการ เพื่อใช้ทดลองบรรจุกับเครื่องจักรต่างๆ