ค้นหาเครื่องจักร

ศูนย์ภาค (ITC) ชื่อเครื่องจักร ประเภทเครื่องจักร
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย (Essential Oil Distiller) เครื่องกลั่นระเหย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เครื่องกลั่นระเหยแบบหมุนภายใต้สูญญากาศ (Rotary Evaporator) เครื่องกลั่นระเหย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เครื่องคัดแยกด้วยสี (Color Sorter) เครื่องคัดแยก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เครื่องซีลสายพาน เครื่องซีลสายพาน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เครื่องซีลสูญญากาศ เครื่องซีลสูญญากาศ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เครื่องทำแห้งเยือกแข็ง (Freeze Dryer) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เครื่องบดละเอียด (Pin Mill) เครื่องบด
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เครื่องบรรจุแคปซูล เครื่องบรรจุ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เครื่องปิดฝากระป๋อง เครื่องปิดฝา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เครื่องระเหยเข้มข้นชนิดฟิล์มบาง (Falling Film Evaporator) เครื่องระเหยเข้มข้น
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เครื่องสกัดด่วนอาหารและสมุนไพร (Hi-Speed Extractor) เครื่องสกัด
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) เครื่องอบ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เครื่องอบลมร้อนแบบหมุน (Hot Air Oven) เครื่องอบ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 เครื่องตัดอเนกประสงค์(Flatbad) เครื่องตัด
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 เครื่องซีลสูญญากาศ เครื่องซีลสูญญากาศ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 เครื่องซีลฝาขวด/ฝาฟอยด์ เครื่องซีลฝา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 เครื่องทําสารข้น ด้วยการระเหย เครื่องทำระเหย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 เครื่องปิดฝากระป๋อง เครื่องปิดฝา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 เครื่องพิมพ์ Inkjet บนผิววัสดุ เครื่องพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 เครื่องพิมพ์ฉลากอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เครื่องพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 เครื่องสกัดด่วนสมุนไพร เครื่องสกัด
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย เครื่องอบ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เครื่องตัดเรียบ เครื่องตัด
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เครื่องซีลสูญญากาศ เครื่องซีลสูญญากาศ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เครื่องซีลแนวตั้ง เครื่องซีลแนวตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เครื่องซีลไนโตรเจน เครื่องซีลไนโตรเจน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เครื่องบรรจุของเหลว เครื่องบรรจุ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เครื่องปิดฝากระป๋อง เครื่องปิดฝา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เครื่องปิดฝาฟอยล์ เครื่องปิดฝา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เครื่องพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เครื่องพิมพ์ฉลาก-บาร์โค๊ด เครื่องพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ตู้อบลมร้อน ตู้อบ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อภาตใต้แรงดัน หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เครื่องแยกสารเหล็ก (4776-8) เครื่องแยกสารเหล็ก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เครื่องแยกผงเหล็กออกจากวัสดุเหลว เครื่องแยกสารเหล็ก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เครื่องกรองอัดน้ำดิน (2881-2) เครื่องกรองอัดน้ำดิน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เครื่องกรองอัดน้ำดินขนาดเล็ก เครื่องกรองอัดน้ำดิน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เครื่องกรองอัดน้ำดิน เครื่องกรองอัดน้ำดิน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เครื่องกวนสารละลายด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องกวน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เครื่องจิกเกอร์อัตโนมัติ เครื่องจิกเกอร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เครื่องจิกเกอร์ (YP-H) เครื่องจิกเกอร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เครื่องจิกเกอร์แต่ง (Y93-03,04) เครื่องจิกเกอร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เครื่องซีลสูญญากาศ เครื่องซีลสูญญากาศ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เครื่องซีลฝาขวด/ฝาฟอยด์ เครื่องซีลฝา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เครื่องติดหูถ้วย (Slip Rotor) เครื่องติดฉลาก-ติดหูถ้วย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เครื่องทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทำลาย เครื่องทดสอบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เครื่องทดสอบ Bending Strength เครื่องทดสอบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เครื่องทดสอบความแข็ง (19012-3) เครื่องทดสอบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เครื่องทดสอบการรานตัวของเคลือบ เครื่องทดสอบ
รวมทั้งหมด 239 รายการ
1 2 3 4 5