ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม หรือ Industry Transformation Center (ITC) ซึ่งเป็นศูนย์ Co-Making Space ที่ให้ความช่วยเหลือ พร้อมให้คำปรึกษาบริการด้านการประกอบธุรกิจ การวิจัยเชิงพาณิชย์ และด้านการเงิน ตลอดจนบ่มเพาะธุรกิจผู้ประกอบการ ให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การดำเนินธุรกิจและการพัฒนาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต

พื้นที่รับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

พื้นที่รับผิดชอบ : ลำปางและจังหวัดใกล้เคียง

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

พื้นที่รับผิดชอบ : เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3

พื้นที่รับผิดชอบ : จังหวัดพิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร ชัยนาท สิงห์บุรี อุทัยธานี ลพบุรี และอ่างทอง

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

พื้นที่รับผิดชอบ : ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

พื้นที่รับผิดชอบ : อุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,ยโสธร,อำนาจเจริญ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

พื้นที่รับผิดชอบ : สุพรรณบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สระบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

พื้นที่รับผิดชอบ : ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด,สระแก้ว,ปราจีนบุรี,นครนายก,ฉะเชิงเทรา,สระบุรี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

พื้นที่รับผิดชอบ : จังหวัดสุราษฎร์ ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

พื้นที่รับผิดชอบ : สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

196

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

13

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

78

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ