เกี่ยวกับเรา

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

การติดต่อ

ที่อยู่

333 ถนนมิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

โทร

044 419 622

อีเมล

ipc6@dip.go.th
11

จำนวนเครื่องจักรของศูนย์ฯ

4

จำนวนฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ของศูนย์ฯ