เกี่ยวกับเรา

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

การติดต่อ

ที่อยู่

158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โทร

053-245361-2

อีเมล

ipc1@diprom.mail.go.th
16

จำนวนเครื่องจักรของศูนย์ฯ

7

จำนวนฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ของศูนย์ฯ