เกี่ยวกับเรา

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

การติดต่อ

ที่อยู่

158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โทร

053-245361-2

อีเมล

ipc1@diprom.mail.go.th
16

บริการเครื่องจักรของศูนย์ฯ

2

บริการด้านอื่นๆของศูนย์ฯ

7

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ของศูนย์ฯ