เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10  เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และราษฎรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นแกนกลางให้การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs  และวิสาหกิจชุมชน ในภูมิภาคโดยร่วมมือและให้การสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยให้บริการผู้ประกอบการในพื้นที่ จังหวัดระนอง,ชุมพร,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช,พัทลุง,ตรัง,กระบี่,พังงา,ภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

การติดต่อ

ที่อยู่

131 หมู่ที่ 10 ถนนเทพรัตนกวี ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร

0 7720 0395-8

อีเมล

ipc10@diprom.mail.go.th
10

จำนวนเครื่องจักรของศูนย์ฯ

3

จำนวนฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ของศูนย์ฯ