ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

เครื่องตัดอเนกประสงค์(Flatbad)


ความสามารถ

-

ตัดต้นแบบบรรจุภัณฑ์

196

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

13

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

78

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ