เกี่ยวกับเรา

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

การติดต่อ

ที่อยู่

165 ถนนกาญจนวนิช ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โทร

(074)-211905-8, 211267, 219070

อีเมล

ipc11@diprom.mail.go.th
11

จำนวนเครื่องจักรของศูนย์ฯ

5

จำนวนฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ของศูนย์ฯ