เกี่ยวกับเรา

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

การติดต่อ

ที่อยู่

165 ถนนกาญจนวนิช ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โทร

(074)-211905-8, 211267, 219070

อีเมล

ipc11@diprom.mail.go.th
11

บริการเครื่องจักรของศูนย์ฯ

6

บริการด้านอื่นๆของศูนย์ฯ

5

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ของศูนย์ฯ