เกี่ยวกับเรา

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

การติดต่อ

ที่อยู่

222 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โทร

045 314 216-7

อีเมล

ipc7@diprom.mail.go.th
12

บริการเครื่องจักรของศูนย์ฯ

5

บริการด้านอื่นๆของศูนย์ฯ

3

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ของศูนย์ฯ