ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต

เบอร์โทร : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358

อีเมล : itc.or.th@gmail.com

เว็บไซต์ : https://www.itc.or.th/

พื้นที่ให้บริการ : กรุงเทพมหานคร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เบอร์โทร : 0 5428 1884,0 5428 2376,0 5428 2375

อีเมล : cimrd@diprom.mail.go.th

เว็บไซต์ : https://cim.dip.go.th/th

พื้นที่ให้บริการ : ลำปางและจังหวัดใกล้เคียง

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

เบอร์โทร : 053-245361-2

อีเมล : ipc1@diprom.mail.go.th

เว็บไซต์ : https://ipc1.dip.go.th

พื้นที่ให้บริการ : เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

เบอร์โทร : 0 5500 9531-3

อีเมล : ipc2@diprom.mail.go.th

เว็บไซต์ : https://ipc2.dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3

เบอร์โทร : 0 5603 9942 ต่อ 3322

อีเมล : ipc3@diprom.mail.go.th

เว็บไซต์ : ipc3.dip.go.th

พื้นที่ให้บริการ : จังหวัดพิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร ชัยนาท สิงห์บุรี อุทัยธานี ลพบุรี และอ่างทอง

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

เบอร์โทร : 042-207232

อีเมล : ipc4@diprom.mail.go.th

เว็บไซต์ : https://ipc4.dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

เบอร์โทร : 0 4330 6590-3

อีเมล : ipc5@diprom.mail.go.th

เว็บไซต์ : https://ipc5.dip.go.th

พื้นที่ให้บริการ : ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

เบอร์โทร : 044 419 622

อีเมล : ipc6@dip.go.th

เว็บไซต์ : https://ipc6.dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

เบอร์โทร : 045 314 216-7

อีเมล : ipc7@diprom.mail.go.th

เว็บไซต์ : https://ipc7.dip.go.th

พื้นที่ให้บริการ : อุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,ยโสธร,อำนาจเจริญ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

เบอร์โทร : 0 3544 1025

อีเมล : ipc8@diprom.mail.go.th

เว็บไซต์ : https://ipc8.dip.go.th

พื้นที่ให้บริการ : สุพรรณบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สระบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

เบอร์โทร : 0 3878 4064-7

อีเมล : ipc9@diprom.mail.go.th

เว็บไซต์ : https://ipc9.dip.go.th

พื้นที่ให้บริการ : ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด,สระแก้ว,ปราจีนบุรี,นครนายก,ฉะเชิงเทรา,สระบุรี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

เบอร์โทร : 0 7720 0395-8

อีเมล : ipc10@diprom.mail.go.th

เว็บไซต์ : https://ipc10.dip.go.th

พื้นที่ให้บริการ : จังหวัดสุราษฎร์ ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

เบอร์โทร : (074)-211905-8, 211267, 219070

อีเมล : ipc11@diprom.mail.go.th

เว็บไซต์ : https://ipc11.dip.go.th

พื้นที่ให้บริการ : สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

196

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

13

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

78

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ