เกี่ยวกับเรา

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

การติดต่อ

ที่อยู่

200 หมู่ 8 ถนนเลี่ยงเมือง ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

โทร

0 5603 9942 ต่อ 3322

อีเมล

ipc3@diprom.mail.go.th
24

บริการเครื่องจักรของศูนย์ฯ

1

บริการด้านอื่นๆของศูนย์ฯ

3

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ของศูนย์ฯ