ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

เครื่องปิดฝากระป๋อง


ความสามารถ

ความเร็วในการปิดฝา 10-20 ชิ้น/นาที

ใช้สำหรับปิดฝากระป๋อง สามารถปรับขนาดความสูงต่ำ ตามกระป๋องที่ใช้

197

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

26

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

81

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ