ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

เครื่องพิมพ์ฉลากและตัดสติกเกอร์


ความสามารถ

เงื่อนไขการให้บริการ

1.งานบริการภายในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

2.ผู้ประกอบการ SMEs/วิสาหกิจชุมชน หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป

3.บริการจัดพิมพ์ต้นแบบสติกเกอร์ ฉลากบรรจุภัณฑ์ จำกัดจำนวนไม่เกิน 2 ตารางเมตร/1 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปทดสอบตลาด

ติดต่อขอรับบริการได้ที่ คุณพิจิตต์  จอมหงษ์ โทร.086 465 0162,คุณชิติพัฒน์  กรไกร โทร.090 295 2769

196

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

13

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

78

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ