ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

เครื่องซีลไนโตรเจน


ความสามารถ

เครื่องซีลแนวนอน ใ่ส่ไนโตรเจน เป็นเครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ประเภทถุง และเพื่อช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารทอด ของแห้ง

196

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

13

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

78

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ