ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

เครื่องปิดฝากระป๋อง


ความสามารถ

ปิดเป็นรอยตะเข็บ 3-5 กระป๋องต่อนาที

ใช้ปิดฝากระป๋อง

196

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

13

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

78

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ